Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Araştırmaları Dergisi  BİLSEM özel sayısı sayısı çıktı. Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP (Editör)

“Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar – Proje Danışmanlık Eğitimi” adlı bilimsel etkinlik proje olarak destek alınması için ÖZELMER Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP tarafından TÜBİTAK’a başvuru yapılmıştır. Proje web sitesinden katılım başvurusu için gerekli bilgi alınabilir.

ÖZELMER Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP’un yürütücülüğünde gerçekleştirilen eğitimle ilgili TÜBİTAK projelerine Projeler  menüsünden ulaşabilirsiniz.