UYAD Dördüncü Sayısı Yayınlanmıştır

UYAD dördüncü sayısı (Haziran) 6 makale ile yayınlanmıştır. Buna göre UYAD Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktır. UYAD  ulusal ve uluslararası bir çok indekste ve kütüphanelerde taranmaya başlamıştır. İlk yılı olmasına rağmen böyle spesifik bir alanda oldukça önemli bir performans göstermektedir. Üstün yetenekliler ve eğitimleri ile ilgili olarak ülkemize ve tüm dünyaya araştırmalar noktasında katkı sunan …

Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP Tarafından Zonguldak İl Merkezindeki İlkokullarda Görev Yapan Sınıf ve Okulöncesi Öğretmenlerine Üstün Yetenekliler ve Eğitimleri Konferansı Verilmiştir

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de 21 ilde Üstün Yetenekliler ve Eğitimleri konusunda konferanslar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bunlardan ilki Zonguldak ili merkezinde görev yapan sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine Zonguldak Genel Maden-İş Sendikası Konferans salonunda 7 Nisans 2014 tarihinde saat 10:00 da verilmiştir. Konferansı B.E.Ü. Özel …

UYAD Index Copernicus ta Taranmaya Başlamıştır.

Türkiye’de alanında ikinci dergi olan UYAD bir sene gibi çok kısa bir zamanda bir çok indekste taranmaya başlanmıştır. En son bu hafta içerisinde UYAD ın önemli indekslerden biri olan Index Copernicus ta taranması ile ilgili onay editörlüğümüze iletilmiştir. Üstün yetenekliler eğitimi alanında Türkiye’de önemli bir akademik ortam olan UYAD’ın Almanya’daki birçok üniversite kütüphanesi tarafından da …

ÜYAD EBSCO da Taranmaya Başlamıştır

      Üstün yeteneklilerin eğitimi alanında Türkiye’de sayılı dergiler arasında olan ÜYAD birçok indekste taranmaya başlamıştır. En son uluslararası önemli indeksler arasında olan EBSCO  da taranma kararı alınmıştır. Bu durum dergimize olan yayın gönderme talebini de artırmıştır. Kısa bir zaman dilimi içerisinde ÜYAD ın ulusal ve uluslararası ölçekte kabul görmesi konusunda destek veren üniversitemiz …

B.E.Ü. ve TÜBİTAK Desteğiyle Üstün Yeteneklilerin Eğitimiyle İlgili Öğretmen Eğitimi Yapıldı

Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP’un yürütücülüğünde, TÜBİTAK Bilim Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen 2229 projeleri kapsamında, “Üstün Yetenekliler Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar-Proje Danışmanlık Eğitimi” adlı seminer 28 Ocak- 3 Şubat 2014  Düzce-Akçakoca öğretmen evinde yapılmıştır. Türkiye’nin farklı illerinden sınıf, okul öncesi, fen ve matematik branşlarında 30 öğretmen eğitim almıştır.  Bu projeye, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cevat …

2013-2014 Öğretim Yılı ÜYÜKEP; Veli Toplantısı, Öğrenci Hazırbulunuşluk Belirleme ve Tanışma Etkinlikleriyle Başlamıştır

B.E.Ü. ÖZELMER tarafından koordine edilen Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı, 30.11.2013 cumartesi saat 14:00 da yapılan veli toplantısı, öğrenci hazırbulunuşluk testlerinin yapılması ve tanışma ile ilgili drama etkinliği ile başlamıştır. Üç aşamalı bir program olan ÜYÜKEP’in 1. Aşaması 3 haftalık uyum eğitimi ve ardından 12 haftalık eğitim ile sonlanacaktır.  Uyum eğitimi, B.E.Ü. Ereğli Eğitim …

ÖZELMER Müdürümüz Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP’un Başarısı

Merkez Müdürümüz Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP, 2013 Yılı Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim-Hizmet Ödülleri ve Akademik Giysi Töreni‘ne katılmıştır. Kendisine Sosyal Bilimler alanında en çok yayın yapan ikinci hoca olması nedeniyle ödül verilmiştir. Hocamızın başarılarının devamını dileriz.