Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi İlk Sayısı Çıktı

 

Üniversitemizin ve merkezimizin yayın organı dergimiz ülkemizde bu alanda ikinci dergidir. Önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan dergimizin ilk sayısında beş makale yayınlanmıştır. İsrail’den Hanna David “üstün yeteneklilerde rehberlik” konusunu iki kardeş olma durumuyla incelemiştir. Ahmet Bildiren “öğrenme stillerine” üstün yetenekli bireyler açısından bakmıştır. Necati Hırça “yaz bilim kampı” uygulamalarını üstün yetenekli öğrenciler açısından incelemiştir. Ayşe Bakioğlu ve Faruk Levent ise üstün yetenekli eğitime Türkiye için incelemelerde bulunmuşlardır. Eşref Akkaş ve Cevat Eker ise  BİLSEM’e devam eden öğrencilerin başarı durumlarını farklı açılardan incelemişlerdir. Bkz. http://www.uyad.org/index.php/JGER