ÖZELMER 23.Ulusal Özel Eğitim Kongresine 7 Bildiri ile katılıyor

ÖZELMER Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasan Said Tortop tarafından yapılan araştırmalar 23.Ulusal Özel Eğitim Kongresine (http://oek2013.ibu.edu.tr/) 7 bildiri gönderilmiştir. 1 sözlü bildiri (Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli ve Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutumları) ve 6 poster bildiri

(1. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖZEL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN HANGİ BECERİ ALANINDA DAHA BAŞARILI OLABİLECEKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI,

2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREY KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI, 

3. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERTİFİKA PROGRAMI İLE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ,

4. ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME EĞİLİMLERİ,

5. ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ETİK İKİLEMLERİ KARŞISINDA ALDIKLARI ETİK KARARLAR,

6. ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BÖLÜMÜ TERCİH MOTİVASYONLARI,

adlı bildiri kongrede poster olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. 

Detaylı bilgi için: http://oek2013.ibu.edu.tr