B.E.Ü. ve TÜBİTAK Desteğiyle Üstün Yeteneklilerin Eğitimiyle İlgili Öğretmen Eğitimi Yapıldı

Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP’un yürütücülüğünde, TÜBİTAK Bilim Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen 2229 projeleri kapsamında, “Üstün Yetenekliler Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar-Proje Danışmanlık Eğitimi” adlı seminer 28 Ocak- 3 Şubat 2014  Düzce-Akçakoca öğretmen evinde yapılmıştır. Türkiye’nin farklı illerinden sınıf, okul öncesi, fen ve matematik branşlarında 30 öğretmen eğitim almıştır.  Bu projeye, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cevat EKER, Yrd.Doç.Dr. Ali SICAK, Yrd.Doç.Dr. Hasan MEYDAN, Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP, Kocaeli Üniversite’sinden Yrd.Doç.Dr. Üzeyir OĞURLU, Marmara Üniversitesi’nden Doç.Dr. Orhan AKINOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Faruk LEVENT, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Doç.Dr. Cengiz TÜYSÜZ, Karabük Üniversitesi’nde Doç.Dr. Mücahit ÇOŞKUN ve Düzce Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Feyzullah ŞAHİN eğitmen olarak katkı sağlamışlardır. Bu projede öğretmenlerimizin üstün yetenekli öğrencilere yönelik bilim danışmanlığı yeterliğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Proje Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP; Bülent Ecevit Üniversitesi’nde üstün yetenekli öğrencilerin eğitimiyle ilgili araştırma ve uygulamaların yapılması için Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZELMER) geçen sene kuruldu. B.E.Ü. ÖZELMER bünyesinde Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili ikinci dergi olan Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ÜYAD) geçen sene 3 sayıda 19 makale yayınlamıştır. ÜYAD’ın yayın hayatına başlaması bu alandaki çalışmalara katkı anlamında çok önemlidir. Ayrıca ÖZELMER bünyesinde Kdz.Ereğli ve civarında yaşayan 20 üstün yetenekli öğrencinin eğitimini amaçlayan, Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) devam etmektedir. ÜYÜKEP, akademik alandaki üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarını, düşünme becerilerini, bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeyi sağlayan bir programdır. Bu projede öğretmenlerimize üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Bu projeye emek veren hocalarımız ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ederim.” demiştir.